Doğayla iç içe, modern bir geleceğe...

Aykon Gayrimenkul, çevre alanında, gerek kendisi gerek iş ortakları ve gerekse müşterileri için ekolojik dengeyi geliştirmek amacıyla inovatif ürün ve çözümler sunmaya özen göstermektedir.

Bu temel ilkesini Aykon Gayrimenkul’a uyarladığımızda, şirketin faaliyet alanının, sürdürülebilirlik açısından en önemli sektörlerden birisi olan inşaat alanında olduğu gerçeğiyle karşılaşırız. Ağırlıklı olarak insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisi olan barınma gereksinimini karşılama işlevini gören sektör, aynı zamanda doğa üzerinde en kalıcı değişikliklere neden olma ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyulmadığı takdirde tahrip etme tehdidini de beraberinde getirmektedir. Kurumsal ilkeleri ve değerleri doğrultusunda inşaat sektöründe hizmet vererek uzun vadeli değerler yaratmakta olan Gürallar Yapı’nın etik yaklaşımı tam da burada etkili olmaktadır. Bu yaklaşımın sorumluluğuna her adımında sahip çıkan şirket, çevre için en riskli sayılabilecek sektörlerden birisinde dahi sürdürülebilirlik perspektifine bağlı kalmaktaki başarı çizgisini devam ettirebilmektedir.

Aykon Gayrimenkul'un ödün vermeksizin izlemekte olduğu ve izlemeye devam edeceği sürdürülebilirlik esasları şunlardır:

1. Doğal kaynaklar sorumluluk bilinciyle kullanılmalıdır,

2. Kâr getiren büyümeyi desteklerken müşterilere çağdaş ve ekolojist yaklaşımlar sunulmalıdır.

3. Geleceğe yönelik kentleşmeyi ve mimari gelişimi hedef alan yatırımlar ve iş uygulamaları dürüstlük çerçevesinde uygulamaya konmalıdır.

4. Aykon Gayrimenkul bünyesinde yer alan her çalışanın aynı zamanda faaliyet gösterilen her toplulukta sorumlu birer vatandaş profili çizmesine özen gösterilmelidir.

Aykon Gayrimenkul hem şirket politikasıyla hem de çalışanlarıyla belirlediği sürdürülebilirlik esasları doğrultusunda topluma ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek konusunda kararlı ve ısrarcıdır. Modern mimariyi tesis etmekte iddialı olan şirket, sürdürülebilirlik ilkesine bağlılığıyla da modern medeniyetin gelecekteki varlığını güvence altına alacak yenilikçi yatırımlara ve gelişimlere imza atmaya devam edecektir.

 

<